Ehitus

Arhitektuur

Projekteerimisel on lähtutud Kakumäe uusasumile iseloomulikust moodsast funktsionalismist, mis sobib kohalikku hooneansamblisse nagu valatult. Kõik hooneosad koos moodustavad oma lakoonilise ja ajatu vormiga ühtse terviku, kus võtmesõnaks planeerimisel on olnud privaatne oma õuealaga eluruum ja hea orienteeritus ilmakaarte suhtes - elutoad, terrassid ja aia-alad on paigutatud tänavast eemale.

Hooneosade kõik aknad on põrandapinnast algavad (v.a. vannitubade akand), mis tagab ruumidele maksimaalse loomuliku valguse. Fassaadile on antud rütmi välisseina pinna liigendatusega, mis oma raamistusega annavad hoonele silmapaistva ja kordumatu disaini. Hooneosadel on võreseinaga eraldatud katusealused sissepääsud.

Ridaelamu ehitusel on valitud kaasaegsed, kvaliteetsed ja kestvad materjalid. Kinnistu on kolmest küljest heki ja võrkaiaga piiritletud, hooneosade õuealad on omavahel elupuuhekiga eraldatud.

Vundament, seinad, kandvad vahelaed

Hoone on rajatud lintvundamendile. Hoone kandekonstruktsioon rajatakse kombineeritult õõnesbetoon ja kergbetoon plokkidest. Nii katus- kui ka vahelagi on õõnespaneelidest. Talad ja sillused on raudbetoonist ja osaliselt kergbetoonist.

Väliseina pinnad on kaetud õhekrohvi süsteemis valge ja halli, ilmastikule eriti vastupidava silikoonkrohviga.

Mittekandvad hooneosade sisemised vaheseinad ehitatakse kipsplaadist helikindla kergseinana metallkarkassil.

Põrandad, katus, laed

Hoone vahelaed ja katuslagi rajatakse r/b õõnespaneelidest. Vahelagede õõnespaneelidele paigaldatakse mürasummutavad paadid, millele valatakse betoonpõrand. I korruse aluspõrand rajatakse raudbetoonplaadina paksusega 80mm, mille all on tihendatud liivalusele paigaldatud 200mm paksune EPS soojustusplaat ja niiskustõke.

Hoonetele on projekteeritud lamekatused, kaldega 1:80, keskmise soojustuse paksus 400mm EPS Silver. Katusekatteks kasutatakse kahekihilist SBS katusekatet, ka aurutõkkena kasutatakse SBS-katet. Vihmaveesüsteem on hoonesisese äravooluga.

Trepp, terrass, rõdud

Delux paketi sisetrepp on avatud nelikanttoru ühetala trepp massiivsete tamme puitastmetega. Trepipiirded on täisklaaspiirded punktkinnitustega astme otsaküljele. II Korruse trepiava piirded on samuti täisklaaspiirded minimalistliku alumiiniumist piirdeprofiilist. Välitrepp on puhasvalu raudbetoonist.

Prantsuse rõdu piirded on samuti turvaklaasist, punktkinnitusega akna lengile. Välise terrassi kandekonstruktsioon on immutatud puidust, terrassikate 95 kuni 120mm laiune rihveldatud pinnaga immutatud laudis. Istutuskastiga ääristatud terrassi laius on orienteeruvalt 3,4 meetrit.

Aknad ja uksed

Hoonele paigaldatakse kolmekordsed klaaspaketiga puit-alumiinium saksa tüüpi aknad. I korruse elutoa aknad on ca 2m avatava osaga pöörd-kald lükandaknad. Välisuksed on puidust, niiskuskindlad ja hästi soojustatud. Siseuksed on planeeritud tammespooniga sileuksed. Ka lükanduksed on planeeritud spoonitud sileustena või sisseehitatud lükandustena.

Saun

Igas majaosas on teisele korrusele planeeritud klaasseinaga saun. Kõikidele saunadele on platvorm- tüüpi lava efektse elektrikerisegaja LED valgustusega seljatoa sees ning lava serva all. Sauna puitvoodriks on valikuliselt haava või lepa laudis.

Küte

Küttesüsteemi on võimalik valida kondensaat gaasikatla ja ökonoomsema õhk-vesi soojuspumba vahel. Soojuskandjaks on vesipõrandaküte, mida saab juhtida ruumipõhiselt iga ruumi seinale on paigaldatud moodsalt elektrooniliselt seinatermostaadist. Põrandaküte parim valik, tagades mõnusa sisekliima ja suurema energiatõhususe.

Neljandas ridaelamus on planeeritud Delux paketis parim küttelahendus - väga kõrge efektiivsuskordajaga maasoojuspump. Prestige paketis õhk-vesi soojuspump. Ridaelamutele on planeeritud kaminate valmidus (ei sisaldu kamin ise), mille tarvis on esimese korruse lae alt katusest väljaviiguga paigaldatud 200mm Vilpra moodulkorstnad. Ehituse algfaasis saab kamina asukohta klient vajadusel muuta.

Ventilatsioon

Igale hooneosale on ette nähtud paigaldada mehaaniline autonoomne soojustagastusega sissepuhke- väljatõmbe ventilatsioonisüsteem komplektse ventilatsiooniagregaadiga, mis on ühtlasi takistab välismüra jõudmise eluruumidesse. Ventilatsioon on juhitav ning seadistatav esiku seinal olevast juhtpaneelist.

Köögi kohtäratõmbesüsteem lahendatakse äratõmbetoruga pliidi kohalt. Kuna köögikubu disain peab haakuma köögi lahendusega, siis pliidi kohtäratõmbeseadmed (köögikubud, rasvafiltrid) ei sisaldu müügihinnas.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Hoone tarbevee mõõtmine toimub hooneosade kaupa. Veemõõdusõlmed koos eraldiseisvate filtritega on paigaldatud iga hooneosa tehnoruumi. Soe tarbevesi tagatakse läbi gaasikatla või soojuspumbasüsteemi. Hoone reoveed kanaliseeritakse olemasolevasse tsentraalsesse kanalisatsioonitrassi. Katuse sademevesi ja ümbrusest dreenitav vesi kogutakse ja suunatakse olemasolevasse sademevee kanalisatsiooni.

Paigaldatavad sanitaarseadmed on valitavad vastavalt siseviimistluspaketile (kvaliteedbrändid nagu Villeroy & Boch, Balteco, Rak jne). Duššinurk on eraldatud klaasseinaga, vann on sisse-ehitatud ehk esikülg on plaaditud.

Elektri ja nõrkvoolupaigaldis

Igale hooneosale paigaldatakse eraldiseisev elektrikilp, asukohaga esikus või tehnoruumis. Elektriarvestid on kaugloetavad ja paiknevad tänava liitumiskilbis. Tubadesse paigaldatakse vähemalt kolm pistikupesa, millede asukohad arvestavad mööbli funktsionaalset paigutust. Vannitubadesse, wc ja kipslagedega esikutesse paigaldatakse süvistatud LED valgustid. Pistikupesade sari on kirjeldatud siseviimistluse osas.

Ridamajja paigaldatakse andmesidesüsteemid ning valvesignalisatsiooni (kaabeldus 1.korruse ja 2. korruse sõrmistikule) ja TV-süsteemi valmidus. Ridaelamutesse on rajatud keskne fonosüsteem jalgvärava avamiseks. Televisiooni ja sideteenuse tarbimiseks tuleb igal ridamaja uuel omanikul sõlmida teenusepakkujaga Telia teenusleping ning paigaldada vajalikud lõppseadmed.