Skip to content Skip to footer
Diana Tali_prev_ui

Diana Tali

MÜÜGIKONSULTANT

+372 58 16 40 78

1. BRONEERIMINE

Broneerimiseks allkirjastatakse kliendiga broneerimiskokkulepe, mis kehtib kuni 10 päeva või kuni võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Broneerimiskokkulepe pikendamiseks tasub ostja  3000 € broneerimistasu, mille võrra hiljem vähendatakse krundi müügihinda

2. Ostu-müügi leping

Kahe kuu jooksul broneerimiskokkuleppest sõlmitakse notariaalne müügileping, millega kaasneb lepingu objekti omandiõiguse üleminek ning ostja tasub 90% ostusummast.

3. Hüpoteek ja lõppmakse

Koos asjaõiguslepinguga sõlmitakse kokkulepe perioodiks, kui arendusala teid ja trasse veel ehitatakse. Peale taristu väljaehitust tasub ostja krundi müügihinna lõppmakse 10% ostuhinnast, mille tagamiseks seatakse müüja kasuks hüpoteek.

Kinnistu müügihind sisaldab:

 • Liitumistasusid tehnovõrkudega (vesi, kanalisatsioon, sadevesi)
 • Tehnovõrkude liitumispunktide rajamist kinnistu piiril (vesi, kanalisatsioon, sadevesi)
 • Andmeside liitumispunkti kinnistu piiril
 • Elektriliitumist hinnakirjas näidatud võimsusel
 • Korese tupiktänavate servituudi seadmise kulu ja lepinguid
 • Käibemaksu

Müügihind ei sisalda:

 • Notaritasud ja riigilõivud
 • Elektri täiendavat liitumisvõimsuse tasu vastavalt ostja vajadusele
 • Andmeside liitumistasu vastavalt võrguettevõtja hinnakirjale
 • Kinnistusiseste trasside projekteerimist, kooskõlastust, rajamist
 • Hoonete projekteerimist, ehitusluba ja ehitamist
 • Tarbimis- ja võrgulepinguid (side, elekter, vesi-kanal-sadevesi jne)